top of page
1dd077a1-27ff-4288-9182-65d0683a992b.JPG

ANLÄGGNING

Vi utför allt inom anläggningsarbeten, stora som små projekt är inget nytt för oss. Vi har flerårig kompetens inom företaget med betongarbeten, vägarbeten, spont samt grundarbeten. Vi utför allt från exploateringsprojekt till mindre entreprenader med gjutning eller liknande.

Image by Shane McLendon

MARKARBETEN

Vi utför alla typer av markarbeten stora som små projekt. Vi har flerårig kompetens inom detta område och är väldigt måna om att utföra arbetena med bästa resultat. Vi utför stensättning, kantsten, planering, finåterställningsarbeten, schaktarbeten, sprängning samt andra typer av markarbeten.

MINIMERA TRANSPORTENA

Det är betydelsefullt för miljön att transporterna till och från projekten minimeras och det sker med god planering och grundlig kontroll av schaktmassorna. Norrland VA vill med inställningen att alltid försöka att återvinna material om det är möjligt, för att spara på miljön samt plånboken hos beställaren.

MARKSANERING
Norrland VA har en flerårig erfarenhet av att sanera förorenade områden och är vana att arbeta med flera olika beställare. Förorenad mark är dyrt att hantera varför en väl planerad saneringsprocess kan spara stora summor pengar. Varje saneringsprojekt har sina specifika villkor och myndighetskrav beroende på vad som ska byggas. När bostäder, skolor och förskolor byggs, ställs högre krav än till exempel vid uppförandet av kontor och vägar. Oavsett krav så driver Norrland VA sina projekt effektivt och i samverkan med beställaren. Det viktiga för oss är långsiktigt arbete och att resultatet av saneringen följer åtgärdsmål och myndighetskrav. Norrland VA samarbetar med miljökonsulter, godkända deponier och ackrediterade laboratorium för att säkerställa processen i saneringsprojekten.

pipes-869692_1920.jpg

VATTEN & AVLOPP

Vi har stort kunnande att utföra vatten & avlopps arbeten. Vi utför mindre omläggningar till stora projekt där vi varierar i material typer som PE, Stål, Betong, PP mm.
Vi kan idag kännas oss stolta och trygga med det vi gör och vill alltid göra vårt bästa för att uppnå god relation med beställaren. Vi utför även väldigt mycket projekt med huvudvattenledningar, vilket är lite av vår nisch.
All vår personal måste genomgå livsmedelshygiens utbildning för vi tar vårt dricksvatten med högsta allvar, så du som konsument av vatten ska känna dig trygg.

Cement

BETONGARBETEN

Vi utför betonggjutning och tekniskt svåra betongarbeten som en del av totalentreprenad. Allt inom betong – från formsättning till betong gjutning.Vi har specialiserat oss på allt från formsättning och armering till betonggjutning. Vi har PERI samarbetspartner för form- och ställningssystem – över hela landet.

Cobble Road

FINPLANERING

Varje projekt blir bättre med god planering som består av iordningställande av all yttre miljö vid byggnation som till exempel gräsmattor, trädgårdar, planteringar, asfaltering, markutrustning, ytbeläggningar eller stenläggning och stenmurar.

Utifrån våra kunders önskemål finplanerar vi all yttre miljö vid byggnation av både enskilda fastigheter och större bostadsområden. 

Namnlös_edited.jpg

RIVNING AV ASBEST

Vi utför rivning av asbest.

Ramavtal.jpg

RAMAVTAL

Vi utför uppdrag åt större fastighetsägare och verksamheter.

Vi har idag ramavtal med:

 

  • Norrvatten

  • Roslagsvatten

  • Huddinge kommun

  • Sollentuna kommun

  • Danderyds kommun

DRiFT_edited_edited.jpg

DRIFT

Vi ansvara för att drift- och underhåll samt skötsel- och tillsyn utförs med hög kvalitet.


Som driftledare är huvuduppgift att driftleda ledningsstödsystem. Vi kan arbeta på operativ eller taktisk nivå beroende på vilken inriktning ni har. Driftledaren planerar och leder ledningsstödsystem och ansvarar för att övervaka, felsöka och åtgärda problem med systemen.

Anläggning
Markarbeten
Vatten & avlopp
Betonarbeten
Rivning av asbest
Finplanering
Ramavtal
Drift
bottom of page