top of page

FÖRETAGSHISTORIA

Dirt Construction Site

Norrland VA är ett anläggningsbolag med mer än 20 års erfarenhet inom branschen. Vi arbetar nära våra kunder med en organisation präglad av entreprenörskap, gediget kunnande och lokal närvaro i hela Storstockholm. Norrland VA bedriver verksamhet inom vatten & avlopp, anläggning, mark, väg och projektutveckling. Norrland VA kombinerar det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet till kunden med platt organisation, korta beslutsvägar och snabb återkoppling, med det stora bolagets kapacitet.

VISION

Dirt Construction Site

Att kunna en dag få vara ”bäst i klassen”, vi är inte det största företaget i regionen men det är inte vårt mål utan det är att kunna vara det bästa alternativet i regionen som kan leverera färdiga lösningar med bästa resultat enligt kundens önskemål. Vi vill vara alternativet man ska välja där man ska kunna känna sig trygg i att vi vill kundens bästa.

Vi vill även kunna vara en bidragande faktor som arbetsgivare att medarbetare ska kunna känna sig trygg och trivas på sin arbetsplats. För oss på Norrland VA spelar det ingen roll vilket kön du har eller vilket språk, nationalitet, religion eller hudfärg du har. Alla är med oss som lika människor. Vi är för mångfald.

AFFÄRSIDÉ OCH
VERKSAMHET

Dirt Construction Site

Norrland VA AB utvecklar och utför riktigt stora som små projekt. Vi arbetar nära våra kunder med en organisation präglad av entreprenörskap, gediget kunnande och lokal närvaro i Stockholm med omnejd. Norrland VA AB bedriver verksamhet inom vatten, avlopp, anläggning, mark och projektutveckling. Norrland VA AB kombinerar det bästa av två världar; det lokala bolagets närhet till kunden med platt organisation, korta beslutsvägar och snabb återkoppling, med det stora bolagets kapacitet.

KVALITETSPOLICY

Dirt Construction Site

Norrland VA skall vara en attraktiv entreprenör på marknaden och kunderna skall känna sig trygga när de anlitar oss. Vi eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, skall bli ett
referensprojekt. Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för god kvalitet. Norrland VA skall leverera produkter och tjänster och tillhandahålla den kunskap och de resurser som krävs för att uppfylla kundernas krav och förväntningar på kvalitet, tid och till avtalat pris.

 • Vi följer våra inarbetade projektrutiner och utför egenkontroller
  enligt total kontrollplan.

 • Vår personal ska alltid vara uppdaterad med kvalité-kurser & utbildningar för att möta dem krav som finns samt ständigt förbättra vår kvalité.

 • Fokusera på en mycket god planering av de projekt vi utför så att vi gör rätt från början och håller utlovade deltider och sluttid.

 • Vara lyhörda för våra kunders förväntningar.

MILJÖPOLICY

Dirt Construction Site

Norrlandva har en uttalad vilja att vara en del av ett hållbart samhällsbyggande. Vi arbetar koncernövergripande med mål och handlingsplaner och ser miljöförbättrande åtgärder som investeringar både miljömässigt och ekonomiskt. Vi verkar för att ständigt förbättra våra arbetsplatser kontor, projektkontor och lager samt externt i projekt vi utför till kund och skall i alla delar av vår verksamhet minska vår negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 • Använda miljöanpassade maskiner, fordon och annan utrustning som krävs för vår verksamhet.

 • Ständigt förbättra planeringen av de projekt vi utför och därmed minimera åtgången av råvaror och energi genom minskad tidsåtgång och att vi gör rätt från början.

 • Minska avfallet och genom källsortering se till att det avfall vi producerar tas om hand på rätt sätt och möjliggöra återanvändning och återvinning. 

 • I första hand ska vi använda produkter som är förnyelsebara från miljöcertifierade leverantörer.

ARBETSMILJÖPOLICY

Dirt Construction Site

Norrland VA strävar efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen skall ges möjlighet att trivas, utvecklas och har ett stort inflyttande i arbetsmiljöfrågor och ständiga förbättringar. Arbetsförhållandena skall medge omväxling i arbetet, bra samarbete och social kontakt med arbetskamrater. Arbetsuppgifterna skall motsvara den utbildning och erfarenhet som den enskilde medarbetaren har. Planera och bedriva verksamheten och ständigt genomföra riskanalyser för att identifiera risker, faror och hot så vi förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall.

 • Alla anställda genomgår utbildning i L-ABC, D-HLR, hygienkurs och arbete på väg och uppmuntras till utbildning i skydds- och arbetsmiljö.

 • På varje arbetsplats finns tillgång till första-hjälpen utrustning samt tydliga instruktioner att följa för olika typer av nödläge samt akuta olycksfall.

 • Använda rätt maskiner, verktyg och hjälpmedel för att lösa arbetsuppgiften på ett säkert sätt och förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och skador.

 • Vår arbetsplats är fri från kränkande särbehandlingar, diskriminering samt mobbning.

B-Medlem_left_pos_1_2x.png
BKMA_PosB_0724_2x.png

DNV certifikat
Norrland VA AB
 

Basket
Bobsleigh ice track in sunny day.jpg

Norrland VA är stolta sponsorer av
"Skärgårdens rodel- och kälkklubb".
Vi gillar fart!

Vi stöder ”ÅKERSBERGA BASKET”

spelare och är sponsor för teamet.

bottom of page