LAGER

Sågvägen 7
184 40 Åkersberga

BESÖKS- OCH POSTADRESS

Staffans väg 2C

192 78 Sollentuna

Norrland VA AB

Org.nr: 556987-4257

Tack ska du ha!

KONTAKTPERSONER

norrlandva

Tommy Kaya

Projektledare

tommy.kaya@norrlandva.se

norrland va

Aldis Lukjanovs

Markarbeten & Finplanering

aldis@norrlandva.se

norrlandva

Artis Burtnieks

Anläggningsarbeten


artis@norrlandva.se