top of page
Referensprojekt

REFERENSPROJEKT

Kungsängen Etapp 2

Vi fick förtroende att utföra projektet i en ABT06, där vi utförde projekteringen samt utförandet. Lendingsträckan är ca 650 meter där vi byter ut gamal stål ledning till ny stålledning V500 då den sträckan har haft flertalet läckor. Nu återstår återsällningsarbeten för att slutföra det under våren 2022.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Yacouba Barry

Värde: Ca 12 milj.

Entreprenad tid: 2021 juni –

Kungsängen etapp 2

Rydbo Etapp 1 och 2 V800

Projektet innefattar en sträcka på cirka 1882 meter där V600 GAP ska bytas ut till V800S. Varav ca 220 meter av ledningssträckan är lagd på en betongplatta som är grundlagd på betongpålar där cirka 130 meter ligger i dagen. Befintlig betongvagga skall anpassas till en V800S där rivning, gjutning och kringfyllnad ska ske. Den del som ligger i dagen ska täckas med ett mekanisk- och uv skydd.

Rydbo

Brandstation Sigtuna

Norrland VA har vunnit förtroendet att betongplatta i Sigtuna brandstation. 

Betongplatta - 2800 m2, betong stomme.

 

Beställare: LBF AB

Platschef: Igors 

Värde: 6,1 milj.

Entreprenad tid: 2021 september – 2022 mars

Brandstation Sigtuna

Adelsö

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunden, ny väg ca 3000 kvm och ny Y-VA ledningen i Adelsö. 

Sprängning ca 500 m3, Y -VA ledning ca 550 m PE D110 PP D200, pumpstation, singlad grund 12 husgrunden, ny väg, asfaltering, finplanering. 

Beställare: Ekerö Bostäder

Platschef: Tommy Kaya

Entreprenad tid: 2021 december– 2022 december

Adelsö

Brista Etapp 1

Vi fick fortsatt förtroende att byta ut glasfiber ledningen i Märsta. Här byter vi ut ledningen mot ett nytt stål rör med dimensionen V600 mm. Vi beräknas vara klara till sen sommarn. Vi har utmaningar med geotekniken samt korsning av Märsta ån. Ledningssträckan är ca 605 meter.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Hassan Hasoon

Värde: ca 12 milj

Entreprenad tid: 2021 oktober -

Brista

Campus Albano

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att Finplanering Y-VA  i Campus Albano Stockholm.

Utförande entreprenad - markarbeten, Y-VA-ledningar,  finplanering, sedumtak och betongarbeten.

I Albano växer nu ett helt nytt universitetsområde fram för Stockholms universitet och KTH inklusive student- och forskarbostäder. Förutom fyra hus om totalt cirka 70 000 kvm (SU 50 000 kvm och KTH 20 000 kvm) lokaler för utbildning och forskning byggs tusen student- och forskarbostäder.

Beställare: AB Svenska Bostad

Campus Albano

Gröenvägen 5, Göteborg

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunden och betongplatta i Gröenvägen 5, Göteborg / Liebbherr centr.

Betongplatta - 790 m2, alla I/Y-ledning, 70x4m L-stöd montering, afaltering 1600 m2.

Beställare: LEJE Fastigheter

Platschef: Toms

Värde: 5,5 milj.

Entreprenad tid: 2022 march – 2022 juni

göteborg Gröenv

Kungsängen

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Kungsängen.

Betongplatta - 2800 m2, asfalt - 3526 kvm, dagvattenmagasin 250 m3, oljeavskiljare för dagvatten, VA - 1500 m, L-stöd -310 m, pålning.

Beställare: Fonexa Fastighet AB

Kungsängen

Kungsängen Padelhall

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunden och betongplatta i Kungsängen Padelhall. 

Betongplatta - 2900 m2, pålning , alla Y-ledning , L-stöd montering, asfaltering.

 

Beställare: Fonexa AB

Platschef: Toms

Värde: 16,1 milj.

Entreprenad tid: 2021 augusti – 2022 mars

Kungs padellhall

Svinninge

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunden, finplanering, Y-VA ledningar i Svinninge.

Sprängning ca 300 m3, Y -VA ledning ca 200 m PE D110 PP D160, pumpstation, singlad grund, ny väg, finplanering.

Beställare: Privatperson

Platschef: Tommy Kaya

Entreprenad tid: 2022 januari– 2022 december

Anchor 1

Rotunda Etapp 1 V800

Vi har fått möjligheten att förstärka Norrvattens ledningsnät detta är etapp 1 av 4. Vi skall förlägga en ny stålledning dimension S800 för att förstärka ledningsnätet. Totala ledningssträckan är ca 2 km för alla etapper. Men etapp 1 handlar det om att förlägga en sträcka på ca 320 meter. I projektet så korsar vi även ett tåg spår.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Hassan Hassoon och Atilla Kilic

Värde: 10,1 milj.

Entreprenad tid: start 2021 februari – 2021 december

Rotuna E 1

Kungsängen Etapp 1

Vi har fått möjligheten att förnya Norrvattens ledning i Kungsängen. Vi bytte ut befintlig ledning från Glasfiber rör V500 till Stål 500 för att förstärka ledningsnätet till mer robust. Detta är en ABT06 där Norrland VA fick projektera och genomföra projektet och leverera hela projektet vid avslut till beställaren. Sträckan var ca 860 meter.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Yacouba Barry

Värde: 19,7 milj.

Entreprenad tid: start 2020 maj – 2021 augusti

Kungsängen E1

Märsta Port Etapp 1

Utförande entreprenad från ramavtalet. Vi skulle i projektet byta ut befintligt rör till Stål 600. Sträckan var ca 304 meter. Under projektet så blev det en del utmaningar så som att schakta djupa schakter samt flera anslutningar mot kommunens avsättningar, borrning under viking vägen. Schakt över en skolgård där det behövdes återställas till fint skick.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Tommy Söderlund

Värde: 13,5 milj.

Entreprenad tid: 2020 augusti – 2021 april

Märsta port e1

Märsta Port Etapp 2

Vi lägger om Norrvattens ledning V600. Vi byter ut Glasfiber rör mot stål i befintligt läge. Utmaningen blev att renovera ett befintligt skyddsrör samt att arbeta i parkering och bostadsmark blev en hel del logistik för att få det att fungera. Detta var en del av Norrvattens åtgärdsprogram att byta ut GAP mot Stål rör. Sträckan blev ca 300 meter.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Malang Camara

Värde: 9,5 milj.

Entreprenad tid: 2021 mars – 2021 november

Märst port e2

Strabag Akalla Förbifarten

Här fick vi frågan om att hjälpa till med inkopplingsarbeten på Norrvattens ledning samt att bygga ihop anslutningen till tunnelns brandvatten. Vi kopplade in Stål dn1000 samt byggde ihop anslutningen med VRS rör dimension 400 satte flödesmätare.

Beställare: Strabag

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Janis Outzulis

Värde: 1,8 milj

Entreprenad tid: 2021 april – 2022 februari

Strabag Akalla

Gunnebogatan V800

Här fick vi förtroendet att byta ut glasfiber V800 till Stålrör V800 i befintligt läge i industriområdet Lunda. Sträckan var ca 300 meter. Där vi korsade trafikerade gator samt blev tvungna att se till att fastighetsägare hade tillgång till sina fastigheter under hela projektet. En hel del planering krävdes.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Malang Camara

Värde: 9,2 milj.

Entreprenad tid: 2021 mars – 2021 september

Gunnebogatan

Barkarby Staden Skanska

Vi fick möjligheten att hjälpa Skanska med att svetsa 2 st PE560 ledningar med en sträcka på ca 1 km.

Värde: 3.9 milj.

Entreprenad tid: 2021 mars – 2021 maj

Barkarby Skanska

Schultsväg V1000

Vi fick förtroende att utföra projektet i ABT06 form. Där vi skulle byta ut 2 st äldre stålledningar till en större på dimension 1000. Lednings sträckan va ca 300 meter. Vi projekterade och genomförde projektet.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Janis Otzulis

Värde: 11,4 milj.

Entreprenad tid: 2021 februari – 2021 november

Schulcvägen

Sollentuna Mässan V800

Ett avrop från Ramavtalet från Norrvatten ledde till utförandet av detta projekt litet men mer komplext utförande sträckan är ca 60 meter  som skulle utföras men djupa schakter och flera korsande ledningar gjorde att projektet tog tid samt kostsamt. Vi blev tvungna att sätta spont för korsning av dag och avloppsledningar. Vi utförde även PE400 ledningar åt SEOM.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Janis Otzulis

Värde: 8 milj.

Entreprenad tid: 2021 februari – 2021 augusti

Sollentuna Mässan

Ormbacka V1200

Vi fick förtroendet att byta ut en betongledning i området Ormbakca inför kommande exploatering i området. Vi bytte ut materialet Betong mot en Stål lending med diameter 1200mm. Sträckan va ca 160 meter. Det förekom sprängingsarbeten. Vi fick söka av gamal sprängbotten med bombhund för att kunna arbeta säkert.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Atilla Kilic

Värde: 7,3 mlj.

Entreprenad tid: 2021 april – 2021 juni

Ormbacka

Idre

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunda Idre. 

Totalmarkentreprenad - markarbeten, Y-VA  ledningsläggning, mark justeringar och singlad grund.

Kund: RSH Bostad AB

Idre

Uppsala Hus E

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunda Uppsala. 
Kund: Hf Industry AB

Betongplatta - 10270 kvm, asfalt - 9526 kvm, dagvattenmagasin 135 m3, oljeavskiljare för dagvatten, VA - 1500 m, L-stöd -60 m, lastkaj - 90 m.

Uppsala

Kungsängen

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut vatten och spillvattenledning intill AB Lapital i Kungsängen.
Kund: Lapital AB

Vi bygger ut ca  130 m D 90 vatten, D200 avloppsledningar och oljeavskiljare på Kungsängen.  

P-plats asfaltering AG50+ABT50 ca 1400 m2.

Kungsängen

Leja fastighet

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en markarbeten.
Kund: Lejefastigheter

Mark Totalentreprenad: Norrland VA
Pågående nyproduktion av industrihall om totalt 4 667 kvm i Stäket/Järfälla, markyta: 6174 kvm.  Vi utför grävnings, sprängnings, spontnings och betongarbeten i den här projekt.

Leja

Danderyd Lux stomme

Norrland VA bygger upp lux husstommar på cirka 460 kvm, bestående av en Thermomur -systemets väggar och betong bjälklag samt installerar balkonger och putsfasad.

Kund: AN Property

Danderyd

Inkoppling V710 i Ältavägen

Norrland VA AB medverkar till att trygga kapaciteten i vattenledningarna när Nacka och Älta växer.

Vi har i förberedande fasen byggt temporär busshållplats, bil och cykelväg för omledning av trafiken inför avstängning av väg. Lagt provisorisk ledning PE450mm under vägar och i terräng med anslutning mot ny PE710mm. Provisorisk ledning tillsammans med befintligt ledningsnät kommer försörja hela ledningsnätet när befintligt DN600mm betongledning stängs av och delvis behöver rivas i ca 4veckor. Nu påbörjar vi inkoppling av T-rör mot befintlig DN600 betongledning för att i nästa skede koppla in nya PE710mm ledningen direkt på T-stycket.

Beställare Veolia och slutkund Nacka vatten och avfall.

ältavägen

Kårsta

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en vatten och spillvattenledning intill Roslagsvatten i Kårsta.

Kund: Roslagsvatten

Vi bygger ut ca  750 m D 110 vatten, D200 avloppsledningar och 23 förbindelsepunkten på Kårevägen.

Kårsta

Skarpö Etapp 3.2

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en vatten och spillvattenledning intill Roslagsvatten i Skarpö Etapp 3.2.

Kund: Roslagsvatten

Vi bygger ut ca  1900 m D 63 vatten- och avloppsledningar  för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer.

Skarpö 3.2

Rotebro, Allmänningsvägen

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Rotebroleden i Järfälla. 

Kund: Industri

Lokaler för lager, industri och production 4000kvm.

Rotebro allmännings

Kistagrenen 10, Bankhus 90

Norrland VA har fått förtroendet att hjälpa till med förläggning av Norrvattens ledning i Rissne.

Kund: NCC

Nyförläggning av ca 750 meter DN1000 stålledning, där vissa delar är förstärkt isolering på. Projektet innefattar förberedelser för nybyggnationen av tvärbanan som skall köra mot Kista.

Kristagrenen

Ingarö Vargbacken

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Ingarö Vargbacken.

För mer info om området: vargbacken.com

Exploateringsområde på en yta 25 000 kvm. I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar. 

Ingarö

Ingarö husstommar

Norrland VA bygger upp fyra husstommar på cirka 6 000 kvm, bestående av en PERI DUO-systemets väggar och tak samt installerar balkonger, betongstegar och utfackningsväggar.

Ingarö hustommar

Bergslagsvägen 

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Nacka.

Kund: Junior Living

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA.

Bergslagsvägen

Upplands Väsby Hotell

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Upplands Väsby.

Kund: Junior Living

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA.

Upplands Hotell

Nacka

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Nacka.

Kund: HF Industri Bygg AB

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA, finplanering.

Nacka

Passagen E18

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.
Projektet innefattar en del komplexa delar typ som berlinerspont, vajersågning, losshållning samt Microtunneling i berg. Förläggning av ny DN1200 vattenledning av stål läggs i nytt läge ca 120 m.

Byggmax Sågvägen

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en dagvattens kulvert intill Byggmax i Åkersberga.

Kund: BDX/Implenia

Det ska förläggas 2 stycken nya dagvattenrör av plast med dimension 1200 mm styck. Sträckan är total 220 meter.

Byggmax

Hässelby

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Hässelby.

Kund: RW Bostad

Totalmarkentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.

Asfaltläggning ca 1200 m2, betongplattor ca 550 m2, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

Hässelby

Tyresö

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Tyresö.

Kund: RW Bostad Tyresö

Totalmarkentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.

Asfaltläggning ca 2200 m2, bjälklag fyll med skumglas ca 900 kvm, betongplattor ca 600 m2, lekplats, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

Tyresö

Hägersten

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Hägersten.

Kund: RW Bostad Hägersten

Total markentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.
Asfaltläggning ca 600 kvm, stödmur ca 120 kvm, betongplattor ca 900 kvm, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

Hegersten

Förbifart Stockholm Lovön

Vi har fått möjlighet att samarbeta med Veidekke i denna etapp av förbifarten. Där vi hjälper dem med markarbeten, VA i tunnlarna samt på ytan. Vi har även gjort förstärkningsarbeten på RoRo kajen norra sidan. Samt mycket annat diverse i projektet. Markplanering samt ny membranduk över ytan på norra sidan.

Kund: Veidekke Industri

Lövan

Skarpö 3.1

Norrland VA vann kontraktet för projektet Skarpö 3.1 vilket innefattar nyanläggning av kommunalt ledningsnät VA på skarpö. Roslagsvatten planerar att förlägga tryckspill samt kommunalt vatten i området som innefattar flera etapper. Projektet innefattar även förläggning av Eon´s kablar.

Kund: Roslagsvatten

Skarpö

Backeböl Nacka

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Backeböl Nacka. 
Exploateringsområde på en yta 1800 kvm.

I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar.  

Backeböl Nacka

Infiltrationsbrunnar mellan Henriksdal och Bromma

Norrland VA har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad att sätta nya infiltrationsbrunnar samt diverse lending förläggningar som är i förberedelsearbeten inför tunnelarbetet mellan Henriksdal och Bromma. Norrland VA är stolta av att få vara delaktiga stora projekt som dessa och verkligen få vara en del av framtidens samhällsbyggnad.

Kund: Veidekke Industri

Infiltrationsbrunnar

Kraftverksvägen (Sollentuna) 

Renovering av Huvudvattenledning, utbyta av glasfiberrör mot nya stålrör som läggs i befintligt läge. Projektet har 3 delsträckor med total sträcka på ca 650 m.

Kund: HF Industri

Krafteverksvägen Sollentuna

Kalhäll

Norrland VA förberedde grunden för hangaren och marken för asfalt, samt all kommunikation under jorden och grunden.

Kalhäll

Råckstavägen

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Råckstavägen 6.

Kund: Junior Living

Total markentreprenad - markarbeten, VA, finplanering. Asfaltläggning ca 2500 kvm, betongplatta ca 1700 kvm, betongplattor ca 400 kvm, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

Råckstavägen

Sollentuna

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Sollentuna.

Kund: HF Industri

Totalmarkentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.
Asfaltläggning ca 600 kvm betongplatta ca 1200 kvm, betongplattor ca 1400 kvm, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

Sollentuna referens

Rotebroleden Etapp 4 

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1000 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 990 m.

Rot etapp4

Rotebroleden Etapp 3 

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1000 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 550 m.

Rot etapp 3

Rotebroleden Etapp 2 

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Et Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1200 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 490 m.

Rot Etapp 2

Rotebroleden Etapp 1

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1200 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 350 m.

Rot etapp 1
bottom of page