REFERENSPROJEKT

1/1

Byggmax Sågvägen

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en dagvattens kulvert intill Byggmax i Åkersberga.

Kund: BDX/Implenia

Det ska förläggas 2 stycken nya dagvattenrör av plast med dimension 1200 mm styck. Sträckan är total 220 meter.

 

1/4

Hässelby

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Hässelby.

Kund: RW Bostad

Totalmarkentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.

Asfaltläggning ca 1200 m2, betongplattor ca 550 m2, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

 

1/4

Tyresö

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Tyresö.

Kund: RW Bostad Tyresö

Totalmarkentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.

Asfaltläggning ca 2200 m2, bjälklag fyll med skumglas ca 900 kvm, betongplattor ca 600 m2, lekplats, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

 

1/4

Hägersten

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Hägersten.

Kund: RW Bostad Hägersten

Total markentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.
Asfaltläggning ca 600 kvm, stödmur ca 120 kvm, betongplattor ca 900 kvm, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

 

1/5

Förbifart Stockholm Lovön

Vi har fått möjlighet att samarbeta med Veidekke i denna etapp av förbifarten. Där vi hjälper dem med markarbeten, VA i tunnlarna samt på ytan. Vi har även gjort förstärkningsarbeten på RoRo kajen norra sidan. Samt mycket annat diverse i projektet. Markplanering samt ny membranduk över ytan på norra sidan.

Kund: Veidekke Industri

 

1/1

Skarpö 3.1

Norrland VA vann kontraktet för projektet Skarpö 3.1 vilket innefattar nyanläggning av kommunalt ledningsnät VA på skarpö. Roslagsvatten planerar att förlägga tryckspill samt kommunalt vatten i området som innefattar flera etapper. Projektet innefattar även förläggning av Eon´s kablar.

Kund: Roslagsvatten

 

1/6

Backeböl Nacka

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Backeböl Nacka. 
Exploateringsområde på en yta 1800 kvm.

I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar.  

 

1/1

Infiltrationsbrunnar mellan Henriksdal och Bromma

Norrland VA har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad att sätta nya infiltrationsbrunnar samt diverse lending förläggningar som är i förberedelsearbeten inför tunnelarbetet mellan Henriksdal och Bromma. Norrland VA är stolta av att få vara delaktiga stora projekt som dessa och verkligen få vara en del av framtidens samhällsbyggnad.

Kund: Veidekke Industri

 

1/1

Kraftverksvägen (Sollentuna) 

Renovering av Huvudvattenledning, utbyta av glasfiberrör mot nya stålrör som läggs i befintligt läge. Projektet har 3 delsträckor med total sträcka på ca 650 m.

Kund: HF Industri

 

1/19

Kalhäll

Norrland VA förberedde grunden för hangaren och marken för asfalt, samt all kommunikation under jorden och grunden.

 

1/22

Råckstavägen

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Råckstavägen 6.

Kund: Junior Living

Total markentreprenad - markarbeten, VA, finplanering. Asfaltläggning ca 2500 kvm, betongplatta ca 1700 kvm, betongplattor ca 400 kvm, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

 

1/11

Sollentuna

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Sollentuna.

Kund: HF Industri

Totalmarkentreprenad - markarbeten, VA, finplanering.
Asfaltläggning ca 600 kvm betongplatta ca 1200 kvm, betongplattor ca 1400 kvm, granitkantstöd, gräsmatta, belysning, markbehållare.

 

1/1

Rotebroleden Etapp 4 

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1000 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 990 m.

 

1/1

Rotebroleden Etapp 3 

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1000 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 550 m.

 

1/1

Rotebroleden Etapp 2 

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Et Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1200 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 490 m.

 

1/1

Rotebroleden Etapp 1

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.

Kund: Norrvatten

Ny Huvudvattenledning av materialet stål V1200 läggs i befintligt läge och sträckan är på ca: 350 m.