PÅGÅENDE PROJEKT

1/3

Idre

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunda Idre. 
Kund: RSH Bostad AB

Totalmarkentreprenad - markarbeten, Y-VA  ledningsläggning, mark justeringar och singlad grund

 

1/6

Uppsala Hus E

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunda Uppsala. 
Kund: Hf Industry AB

Betongplatta - 10270 kvm, asfalt - 9526 kvm, dagvattenmagasin 135 m3, oljeavskiljare för dagvatten, VA - 1500 m, L-stöd -60 m, lastkaj - 90 m.

 

1/8

Kungsängen

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut vatten och spillvattenledning intill AB Lapital i Kungsängen.
Kund: Lapital AB

Vi bygger ut ca  130 m D 90 vatten, D200 avloppsledningar och oljeavskiljare på Kungsängen.  

P-plats asfaltering AG50+ABT50 ca 1400 m2.

 

1/7

Leja fastighet

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en markarbeten.
Kund: Lejefastigheter

Mark Totalentreprenad: Norrland VA
Pågående nyproduktion av industrihall om totalt 4 667 kvm i Stäket/Järfälla, markyta: 6174 kvm.  Vi utför grävnings, sprängnings, spontnings och betongarbeten i den här projekt.

 

1/7

Danderyd Lux stomme

Norrland VA bygger upp lux husstommar på cirka 460 kvm, bestående av en Thermomur -systemets väggar och betong bjälklag samt installerar balkonger och putsfasad.

Kund: AN Property

 

1/1

Inkoppling V710 i Ältavägen

Norrland VA AB medverkar till att trygga kapaciteten i vattenledningarna när Nacka och Älta växer.

Vi har i förberedande fasen byggt temporär busshållplats, bil och cykelväg för omledning av trafiken inför avstängning av väg. Lagt provisorisk ledning PE450mm under vägar och i terräng med anslutning mot ny PE710mm. Provisorisk ledning tillsammans med befintligt ledningsnät kommer försörja hela ledningsnätet när befintligt DN600mm betongledning stängs av och delvis behöver rivas i ca 4veckor. Nu påbörjar vi inkoppling av T-rör mot befintlig DN600 betongledning för att i nästa skede koppla in nya PE710mm ledningen direkt på T-stycket.

Beställare Veolia och slutkund Nacka vatten och avfall.

 

1/8

Kårsta

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en vatten och spillvattenledning intill Roslagsvatten i Kårsta.

Kund: Roslagsvatten

Vi bygger ut ca  750 m D 110 vatten, D200 avloppsledningar och 23 förbindelsepunkten på Kårevägen.

 

1/7

Skarpö Etapp 3.2

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en vatten och spillvattenledning intill Roslagsvatten i Skarpö Etapp 3.2.

Kund: Roslagsvatten

Vi bygger ut ca  1900 m D 63 vatten- och avloppsledningar  för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer.

 

1/2

Rotebro, Allmänningsvägen

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Rotebroleden i Järfälla. 

Kund: Industri

Lokaler för lager, industri och production 4000kvm.

 

1/1

Kistagrenen 10, Bankhus 90

Norrland VA har fått förtroendet att hjälpa till med förläggning av Norrvattens ledning i Rissne.

Kund: NCC

Nyförläggning av ca 750 meter DN1000 stålledning, där vissa delar är förstärkt isolering på. Projektet innefattar förberedelser för nybyggnationen av tvärbanan som skall köra mot Kista.

 

1/12

Ingarö Vargbacken

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Ingarö Vargbacken.

För mer info om området: vargbacken.com

Exploateringsområde på en yta 25 000 kvm. I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar. 

 

1/7

Ingarö husstommar

Norrland VA bygger upp fyra husstommar på cirka 6 000 kvm, bestående av en PERI DUO-systemets väggar och tak samt installerar balkonger, betongstegar och utfackningsväggar.

 

1/5

Bergslagsvägen 

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Nacka.

Kund: Junior Living

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA.

 

1/8

Upplands Väsby Hotell

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Upplands Väsby.

Kund: Junior Living

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA.

 

1/4

Nacka

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Nacka.

Kund: HF Industri Bygg AB

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA, finplanering.

 

1/2

Passagen E18

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.
Projektet innefattar en del komplexa delar typ som berlinerspont, vajersågning, losshållning samt Microtunneling i berg. Förläggning av ny DN1200 vattenledning av stål läggs i nytt läge ca 120 m.