top of page
Pågående pr

PÅGÅENDE PROJEKT

Arlanda

Vi har fått äran att samarbeta med NYAB på deras projekt på Arlanda i Swedavia. Vi kommer ha arbetsledare och yrkesarbetare på plats för att utföra detta projekt. Projektet gäller en justering av taxibanorna, vilket gör att framtida anpassar taxibanan till bana 1 på Airside, Arlanda.

Beställare: NYAB

Platschef: Sofia Barcefer

Arbetsledare: Janis

Entreprenad tid: 2023 jun - 2023 sep

Arlanda
Vaxholm

Vaxholm

Norrland VA har vunnit förtroendet att i Vaxholms kommun anlägga nya samt restaurera befintliga sträckor dagvattenledningar. Nybyggnation av två stycken fördröjningsmagasin för att säkra hanteringen av dagvatten i staden. Sprängning ca 500 m3 för nya ledningsgravar samt rörspräckning på 65 m från btg 300 till PE 400. Återställning till befintligt samt finplanering.

Beställare: Roslagsvatten

Platschef: Sofia Barcefer

Värde: ca 1,6 milj.

Entreprenad tid: 2022 aug – 2023 maj

Adelsö

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunden, ny väg ca 3000 kvm och ny Y-VA ledningen i Adelsö. 

Sprängning ca 500 m3, Y -VA ledning ca 550 m PE D110 PP D200, pumpstation, singlad grund 12 husgrunden, ny väg, asfaltering, finplanering. 

Beställare: Ekerö Bostäder

Platschef: Tommy Kaya

Entreprenad tid: 2021 december– 2022 december

Adelsö
Kungs Etapp 2

Kungsängen Etapp 2

Vi fick förtroende att utföra projektet i en ABT06, där vi utförde projekteringen samt utförandet. Lendingsträckan är ca 650 meter där vi byter ut gamal stål ledning till ny stålledning V500 då den sträckan har haft flertalet läckor. Nu återstår återsällningsarbeten för att slutföra det under våren 2022.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Yacouba Barry

Värde: Ca 12 milj.

Entreprenad tid: 2021 juni –

Rydbo Etapp 1 och 2 V800

Projektet innefattar en sträcka på cirka 1882 meter där V600 GAP ska bytas ut till V800S. Varav ca 220 meter av ledningssträckan är lagd på en betongplatta som är grundlagd på betongpålar där cirka 130 meter ligger i dagen. Befintlig betongvagga skall anpassas till en V800S där rivning, gjutning och kringfyllnad ska ske. Den del som ligger i dagen ska täckas med ett mekanisk- och uv skydd.

Rydbo Etap 1, 2

Brandstation Sigtuna

Norrland VA har vunnit förtroendet att betongplatta i Sigtuna brandstation. 

Betongplatta - 2800 m2, betong stomme.

 

Beställare: LBF AB

Platschef: Igors 

Värde: 6,1 milj.

Entreprenad tid: 2021 september – 2022 mars

Brandstation

Hamngatan, Vaxholm

Norrland VA har fått förtroendet av Roslagsvatten att vara med och exploatera Norrberget i Vaxholm. I entreprenaden ingår uppdimensionering samt flytt av vatten PE180, spilledning (självfall PP200 och tryckspill PE280) samt dagvattenledning PP200. Ledningssträckan är ca 85 meter. 

Hamngatan Vaxholm

Brista Etapp 1

Vi fick fortsatt förtroende att byta ut glasfiber ledningen i Märsta. Här byter vi ut ledningen mot ett nytt stål rör med dimensionen V600 mm. Vi beräknas vara klara till sen sommarn. Vi har utmaningar med geotekniken samt korsning av Märsta ån. Ledningssträckan är ca 605 meter.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Hassan Hasoon

Värde: ca 12 milj

Entreprenad tid: 2021 oktober -

Brista e 1

Rotsunda Norrviksleden V800

Rotsunda Norrviksleden V800

Förtroendet att fortsätta med etapp 2 av rotundas 4 etapper. Här förlägger vi en ny ledning med dimension 800 mm av stål. Vi arbetar i hög trafikerad väg samt kommer vi bygga en rör bro när vi skall korsa ån. Sträckan i etappen är ca 832 meter.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Atilla Kilic

Värde:  ca 17 milj.

Entreprenad tid: 2021 oktober –

Rotsunda Norrviksdelen

Rotsunda Torg V800

Vi fortsätter med etapp 3 av 4 etapper i Rotsunda projektet. Här skall vi bygga sista delen mot trygstegringen. Vi skall göra en del korsningar av väg samt arbete i trafikerad miljö. Sträckan på denna etapp är ca 560 meter.

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare:

Värde: ca 15 milj.

Entreprenad tid: 2022 april -

Rotsunda Torg
Campus Albano

Campus Albano

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att Finplanering Y-VA  i Campus Albano Stockholm.

Utförande entreprenad - markarbeten, Y-VA-ledningar,  finplanering, sedumtak och betongarbeten.

I Albano växer nu ett helt nytt universitetsområde fram för Stockholms universitet och KTH inklusive student- och forskarbostäder. Förutom fyra hus om totalt cirka 70 000 kvm (SU 50 000 kvm och KTH 20 000 kvm) lokaler för utbildning och forskning byggs tusen student- och forskarbostäder.

Beställare: AB Svenska Bostad

bottom of page