top of page
Pågående pr

PÅGÅENDE PROJEKT

Ulricehamn Saxlund Sweden

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunden, betong stomme för ny transportabla bioenergianläggningar till Ulricehamns Energi.

Beställare: Saxlund Sweden AB

Platschef: Aldis Lukjanovs

Arbetsledare: Kaspars Liepajnieks

Värde: ca 12,1 milj.

Entreprenad tid: 2023 juni – 2023 oktober

Ulriceham
Täby Fin

Täby finplanering

Vidja

Beställare: Roslagsvatten

Platschef: Tommy Kaya, Hassan Hasson

Värde: ca 1,6 milj.

Entreprenad tid: 2022 aug – 2023 maj: Roslarcefer

Vidja
Arlanda

Arlanda

Vi har fått äran att samarbeta med NYAB på deras projekt på Arlanda i Swedavia. Vi kommer ha arbetsledare och yrkesarbetare på plats för att utföra detta projekt. Projektet gäller en justering av taxibanorna, vilket gör att framtida anpassar taxibanan till bana 1 på Airside, Arlanda.

Beställare: NYAB

Platschef: Sofia Barcefer

Arbetsledare: Janis

Entreprenad tid: 2023 jun - 2023 sep

Vaxholm

Vaxholm

Norrland VA har vunnit förtroendet att i Vaxholms kommun anlägga nya samt restaurera befintliga sträckor dagvattenledningar. Nybyggnation av två stycken fördröjningsmagasin för att säkra hanteringen av dagvatten i staden. Sprängning ca 500 m3 för nya ledningsgravar samt rörspräckning på 65 m från btg 300 till PE 400. Återställning till befintligt samt finplanering.

Beställare: Roslagsvatten

Platschef: Sofia Barcefer

Värde: ca 1,6 milj.

Entreprenad tid: 2022 aug – 2023 maj

Hamngatan, Vaxholm

Norrland VA har fått förtroendet av Roslagsvatten att vara med och exploatera Norrberget i Vaxholm. I entreprenaden ingår uppdimensionering samt flytt av vatten PE180, spilledning (självfall PP200 och tryckspill PE280) samt dagvattenledning PP200. Ledningssträckan är ca 85 meter. 

Hamngatan Vaxholm

Rotsunda Norrviksleden V800

Rotsunda Norrviksleden V800

Förtroendet att fortsätta med etapp 2 av rotundas 4 etapper. Här förlägger vi en ny ledning med dimension 800 mm av stål. Vi arbetar i hög trafikerad väg samt kommer vi bygga en rör bro när vi skall korsa ån. Sträckan i etappen är ca 832 meter.

Beställare: Norrvatten

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare: Atilla Kilic

Värde:  ca 17 milj.

Entreprenad tid: 2021 oktober –

Rotsunda Norrviksdelen

Rotsunda Torg V800

Vi fortsätter med etapp 3 av 4 etapper i Rotsunda projektet. Här skall vi bygga sista delen mot trygstegringen. Vi skall göra en del korsningar av väg samt arbete i trafikerad miljö. Sträckan på denna etapp är ca 560 meter.

Platschef: Tommy Kaya

Arbetsledare:

Värde: ca 15 milj.

Entreprenad tid: 2022 april -

Rotsunda Torg
bottom of page