PÅGÅENDE PROJEKT

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Kungsängen

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Kungsängen.

Kund: Fonexa Fastighet AB

Betongplatta - 2800 m2, asfalt - 3526 kvm, dagvattenmagasin 250 m3, oljeavskiljare för dagvatten, VA - 1500 m, L-stöd -310 m, pålning.

 
 
Norrland VA albano
Norrland VA albano

press to zoom
Norrland VA albano
Norrland VA albano

press to zoom
albano
albano

press to zoom
Norrland VA albano
Norrland VA albano

press to zoom
1/13

Campus Albano

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att Finplanering Y-VA  i Campus Albano Stockholm.

Kund: AB Svenska Bostad

Utförande entreprenad - markarbeten, Y-VA-ledningar,  finplanering, sedumtak och betongarbeten.

I Albano växer nu ett helt nytt universitetsområde fram för Stockholms universitet och KTH inklusive student- och forskarbostäder. Förutom fyra hus om totalt cirka 70 000 kvm (SU 50 000 kvm och KTH 20 000 kvm) lokaler för utbildning och forskning byggs tusen student- och forskarbostäder.

idre Norrland VA
idre Norrland VA

press to zoom
Norrland VA idre
Norrland VA idre

press to zoom
Idre
Idre

press to zoom
idre Norrland VA
idre Norrland VA

press to zoom
1/3

Idre

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunda Idre. 
Kund: RSH Bostad AB

Totalmarkentreprenad - markarbeten, Y-VA  ledningsläggning, mark justeringar och singlad grund

 
Uppsala Norrland VA
Uppsala Norrland VA

press to zoom
Norrland VA jobb
Norrland VA jobb

press to zoom
Uppsala
Uppsala

press to zoom
Uppsala Norrland VA
Uppsala Norrland VA

press to zoom
1/6

Uppsala Hus E

Norrland VA har vunnit förtroendet att grunda Uppsala. 
Kund: Hf Industry AB

Betongplatta - 10270 kvm, asfalt - 9526 kvm, dagvattenmagasin 135 m3, oljeavskiljare för dagvatten, VA - 1500 m, L-stöd -60 m, lastkaj - 90 m.

 
kungsängen
kungsängen

press to zoom
Norrland VA
Norrland VA

press to zoom
arbete Norrland
arbete Norrland

press to zoom
kungsängen
kungsängen

press to zoom
1/8

Kungsängen

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut vatten och spillvattenledning intill AB Lapital i Kungsängen.
Kund: Lapital AB

Vi bygger ut ca  130 m D 90 vatten, D200 avloppsledningar och oljeavskiljare på Kungsängen.  

P-plats asfaltering AG50+ABT50 ca 1400 m2.

 
Leja
Leja

press to zoom
Leja arbete
Leja arbete

press to zoom
Norrland VA
Norrland VA

press to zoom
Leja
Leja

press to zoom
1/7

Leja fastighet

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en markarbeten.
Kund: Lejefastigheter

Mark Totalentreprenad: Norrland VA
Pågående nyproduktion av industrihall om totalt 4 667 kvm i Stäket/Järfälla, markyta: 6174 kvm.  Vi utför grävnings, sprängnings, spontnings och betongarbeten i den här projekt.

 
Danderyd
Danderyd

press to zoom
Norrland VA Danderyd
Norrland VA Danderyd

press to zoom
arbete Norrland
arbete Norrland

press to zoom
Danderyd
Danderyd

press to zoom
1/7

Danderyd Lux stomme

Norrland VA bygger upp lux husstommar på cirka 460 kvm, bestående av en Thermomur -systemets väggar och betong bjälklag samt installerar balkonger och putsfasad.

Kund: AN Property

 
ältavägen arbete
ältavägen arbete

press to zoom
ältavägen arbete
ältavägen arbete

press to zoom
1/1

Inkoppling V710 i Ältavägen

Norrland VA AB medverkar till att trygga kapaciteten i vattenledningarna när Nacka och Älta växer.

Vi har i förberedande fasen byggt temporär busshållplats, bil och cykelväg för omledning av trafiken inför avstängning av väg. Lagt provisorisk ledning PE450mm under vägar och i terräng med anslutning mot ny PE710mm. Provisorisk ledning tillsammans med befintligt ledningsnät kommer försörja hela ledningsnätet när befintligt DN600mm betongledning stängs av och delvis behöver rivas i ca 4veckor. Nu påbörjar vi inkoppling av T-rör mot befintlig DN600 betongledning för att i nästa skede koppla in nya PE710mm ledningen direkt på T-stycket.

Beställare Veolia och slutkund Nacka vatten och avfall.

 
kårsta
kårsta

press to zoom
arbete Norrland
arbete Norrland

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
kårsta
kårsta

press to zoom
1/8

Kårsta

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en vatten och spillvattenledning intill Roslagsvatten i Kårsta.

Kund: Roslagsvatten

Vi bygger ut ca  750 m D 110 vatten, D200 avloppsledningar och 23 förbindelsepunkten på Kårevägen.

 
Roslagsvatten arbete
Roslagsvatten arbete

press to zoom
Roslagsvatten arbete
Roslagsvatten arbete

press to zoom
Roslagsvatten arbete
Roslagsvatten arbete

press to zoom
Roslagsvatten arbete
Roslagsvatten arbete

press to zoom
1/7

Skarpö Etapp 3.2

Norrland VA har vunnit förtroendet att bygga ut en vatten och spillvattenledning intill Roslagsvatten i Skarpö Etapp 3.2.

Kund: Roslagsvatten

Vi bygger ut ca  1900 m D 63 vatten- och avloppsledningar  för att säkerställa att fastigheter i området får en säker dricksvattenförsörjning samt för att minska övergödningen i närliggande marina miljöer.

 
rotebro arbete
rotebro arbete

press to zoom
rotebro jobb
rotebro jobb

press to zoom
rotebro arbete
rotebro arbete

press to zoom
1/2

Rotebro, Allmänningsvägen

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Rotebroleden i Järfälla. 

Kund: Industri

Lokaler för lager, industri och production 4000kvm.

 
arbete
arbete

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
1/1

Kistagrenen 10, Bankhus 90

Norrland VA har fått förtroendet att hjälpa till med förläggning av Norrvattens ledning i Rissne.

Kund: NCC

Nyförläggning av ca 750 meter DN1000 stålledning, där vissa delar är förstärkt isolering på. Projektet innefattar förberedelser för nybyggnationen av tvärbanan som skall köra mot Kista.

 
vargbacken
vargbacken

press to zoom
Ingarö vargbacken
Ingarö vargbacken

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
vargbacken
vargbacken

press to zoom
1/12

Ingarö Vargbacken

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Ingarö Vargbacken.

För mer info om området: vargbacken.com

Exploateringsområde på en yta 25 000 kvm. I projektet kommer vi lägga VA nätet för kommande område, grundplatta för husen, finplanering samt ledningsdragningar. 

 
husstommar
husstommar

press to zoom
husstommar
husstommar

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
husstommar
husstommar

press to zoom
1/7

Ingarö husstommar

Norrland VA bygger upp fyra husstommar på cirka 6 000 kvm, bestående av en PERI DUO-systemets väggar och tak samt installerar balkonger, betongstegar och utfackningsväggar.

 
bergslagsvägen
bergslagsvägen

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
bergslagsvägen
bergslagsvägen

press to zoom
1/5

Bergslagsvägen 

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Nacka.

Kund: Junior Living

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA.

 
Upplands väsby hotell
Upplands väsby hotell

press to zoom
hotell arbete Norrland VA
hotell arbete Norrland VA

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
Upplands väsby hotell
Upplands väsby hotell

press to zoom
1/8

Upplands Väsby Hotell

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Upplands Väsby.

Kund: Junior Living

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA.

 
nacka arbete
nacka arbete

press to zoom
nacka
nacka

press to zoom
nacka
nacka

press to zoom
nacka arbete
nacka arbete

press to zoom
1/4

Nacka

Norrland VA AB har vunnit förtroendet att grunda Nacka.

Kund: HF Industri Bygg AB

Totalmarkentreprenad - markarbeten, betongarbeten, VA, finplanering.

 
passagagen A18
passagagen A18

press to zoom
arbete
arbete

press to zoom
passagagen A18
passagagen A18

press to zoom
1/2

Passagen E18

På uppdrag av Norrvatten utför Norrland VA kapacitetshöjande åtgärder som ska klara av framtidens vattenförsörjning.
Projektet innefattar en del komplexa delar typ som berlinerspont, vajersågning, losshållning samt Microtunneling i berg. Förläggning av ny DN1200 vattenledning av stål läggs i nytt läge ca 120 m.